صفحه اصلی تارنما دانش - مقالات

در این مقاله مساله مسیریابی و مکانیابی در حالت های احتمالی مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این مقاله کاربردهای استفاده از سنجش از دور در مدیریت سیلاب شرح داده شده است.

در این مقاله نحوه استخراج کاربری های زمین به کمک تصاویر ماهواره ای توضیح داده شده است.

در این مقاله نحوه استخراج اتوماتیک عارضه های ساختمان به کمک تصاویر ماهواره ای توضیح داده شده است.

در این مقاله ارزیابی تولیدات ماهوارهای آب قابل بارش از سنجنده ی مادیس با داده های زمینی شرح داده خواهد شد.

در این مقاله اثرات محیط زیستی، محل دفع زباله به کمک علم سنجش از دور مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مقاله پارامترهای موثر در پدیده زمین لغزش با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این مقاله کاربرد RS و GIS در توسعه شهری بر اساس پارامترهای زیست محیطی شرح داده شده است.

در این مقاله قابلیت‌های Mobile GISبه منظور مدیریت بحران زلزله شرح داده شده است.

در این مقاله ضمن بررسی استانداردهای تعیین حریم شبکه های توزیع برق تلاش شده است تا با ایجاد یک بانک اطلاعات مکانی از شبکه توزیع منطقه کیانپارس اهواز و تعیین بافر شبکه وضعیت کلی شبکه و میزان تداخل عوارض جانبی با ساختار حریم این شبکه مورد بررسی قرار گیرد.

در این تحقیق، 11 پارامتر مختلف از قبیل جمعیت، تراکم ساختمانی، فاصله ی پیاده روی تا پارکینگ، دسترسی بر اساس عرض معابر، عرضه ی پارکینگ،تعداد خودروها، تقاضای پارکینگ، قیمت زمین، سازگاری کاربری ها، ظرفیت پارکینگ تکمیل پرسشنامه در منطقه‌ی 3 و 4 شهرداری تبریز، برای مکان یابی پارکینگ های محله ای بررسی شده است.

در این مقاله قابلیت مسیریابی یا Networking در محیط GIS به همراه انواع پارامترهای موثر در آن را توضیح می‌دهد.

سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به عنوان یک ابزار توانمند و تکنولوژى کارآمد در طراحى و ایجاد پایگاه اطلاعات آلودگى صدا به منظور جمع آورى ، ذخیره، بازیابى، و تجزیه و تحلیل آلودگى اطلاعات صدا معرفى مى شود.

در این مقاله به کمک GIS محدوده‌های پر خطر سرقت اتومبیل شناسایی می‌شود.

در پژوهش حاضر ابتدا مدل مفهومی SDI مدیریت بحران برای استفاده از محیط های بی سیم و GIS همراه شرح و بسط یافت. سپس براساس مدل مفهومی توسعه یافته، طراحی، توسعه و پیاده سازی GIS همراه نمونه برای استفاده ماموران امداد به منظور مدیریت بهینه حوادث صورت پذیرفت.

هدف این تحقیق، شناسایی مناطق لغزشی و تعیین پارامترهای موثر در پهنه بندی خطر زمین لغزش در کل استان کرمانشاه با مدل سیستم خاکستری می‌باشد.

هدف از انجام این تحقیق، تکوین و توسعه مدلی جدید برای برنامه ریزی انواع کاربری اراضی منطقه ای با استفاده از مدل سازی تعامل بین تناسب سرزمین در سطح بزرگ مقیاس و تقاضای کاربری‌ها در سطح کوچک مقیاس است.

©BRB تمامی حقوق طراحی سایت متعلق به شرکت دانش‌بنیان بهین ره‌آورد بهبود می باشد.